Stigao novi katalog bikova!

26.10.2018.

Stigao je naš novi web katalog bikova za 2018./2019. godinu!

Možete ga pogledati ovdje.
katalog_2018

Stigao novi katalog bikova!

26.9.2017.

Stigao je naš novi web katalog bikova za 2017./2018. godinu!

Možete ga pogledati ovdje.
katalog_2017

Uzgoj krava za A2 mlijeko

7.6.2017.

Pripremili smo novi članak o uzgoju krava za A2 mlijeko.
Članak možete pogledati klikom na sliku ispod.

članak o uzgoju krava za A2 mlijeko

Stigli novi bikovi holštajnske pasmine

30.5.2017.

SVI NA SAMOM VRHU TOP LJESTVICE!!!

DANNO broj 1 u Nizozemskoj, vrhunski progeno testirani bik!!!

Svi ovakvi bikovi imaju sljedeće karakteristike:

 • visok NVI
 • top dugovječnost
 • vrhunsku proizvodnju
 • sastav mlijeka
 • top vimena
 • popravljaju noge i papke
 • odličan eksterijer
 • daju vitalnu teladDANNO BRAVO CHUCK


CONCERT SIDEKICK ABEL

Uzgojne vrijednosti bikova za sisteme s mliječnim robotima

18.3.2017.

mlijecni_robot

Upotreba mliječnog robota u proizvodnji sve je češća u svijetu, a također i u Hrvatskoj. Mnogi uzgajivači žele imati mliječnog robota na svojoj farmi. Robot uvelike smanjuje impute rada u štali te vrijeme i rad u mužnji krava.

Od travnja 2015. svi bikovi holštajn pasmine u Nizozemskoj imaju ocjene uzgojnih vrijednosti za upotrebu mliječnog robota (uskoro će imati i simentalski bikovi)!

Korištenje bikova s uzgojnim vrijednostima za sisteme mliječnog robota (SISTEMI MLIJEČNOG ROBOTA SMR) predstavlja veliku pomoć uzgajivaču koji kreće s upotrebom mliječnog robota na svojoj farmi jer omogućuje proizvodnju krava s karakteristikama potrebnim za proizvodnju na ovaj način.

Broj uzgajivača koji koriste mliječnog robota u svijetu stalno raste. Ključ je efikasnost: krave moraju posjetiti robota same, izuzetno je važna brzina kojom će se krave naviknuti na robota. Zbog toga su uzgojne vrijednosti za SMR vrlo važan alat u unapređenju uzgojnih ciljeva.

Uzgojne vrijednosti za mliječnog robota u CRV su:

 • Efikasnost mliječnog robota: kako je efikasna krava koja koristi SMR
 • Interval mužnje: koliki je interval između 2 posjete SMR
 • Prilagodba junice: koliko brzo se junice naviknu na SMR


mlijecni_robot

Koje su prednosti korištenja uzgojnih vrijednosti za SMR?

Pogledajmo u tri uzgojne vrijednosti i pogledajmo što one nude uzgajivačima mliječnih krava:


 1. Učinkovitost mliječnog robota
 2. Uzgojne vrijednosti za učinkovitost mliječnog robota su različite, a tablica 1 prikazuje koliko značajna ta razlika može biti. U primjeru smo pretpostavili farmu s prosječnom učinkovitošću robota. Ukupno vrijeme dostupnosti robota za krave iznosi 20h dnevno. Svi su ostali čimbenici u ovom primjeru isti. Ako su korišteni bikovi koji su rangirani 108 za učinkovitost robota, njihove će kćeri proizvoditi 0,18 kg dodatnog mlijeka po minuti. To je 216 kg dodatnog mlijeka dnevno i gotovo 79.000 kg dodatnog mlijeka po robotu godišnje. S prosječnom proizvodnjom od 30 kg mlijeka po kravi dnevno, možete čak musti još sedam dodatnih krava s vašim trenutnim SMR-om.


  uzgojne_vrijednosti


 3. Interval mužnje
 4. Kako dobiti krave koje će samostalno posjetiti robota?

  Uzgojne vrijednosti za interval mužnje može pomoći za uzgoj krava koje imaju učestalije posjete robotu. Bikovi sa visokim uzgojnim vrijednostima za interval mužnje proizvode kćeri koje u prosjeku imaju kraće vrijeme između dva uzastopna posjeta robotu. Te krave imaju veću frekvenciju posjeta robotu dnevno. Robot uvelike smanjuje impute rada u štali, vlastitog rada i vremena ili radne snage na mužnji krava.


 5. Navikavanje junica
 6. Kako će se junice prilagoditi mužnji pomoću robota? To je važno znati jer može uštedjeti mnogo vremena.

  Koristeći bikove s visokim uzgojnim vrijednostima za navikavanje junica na mliječni robot može pomoći. Takvi bikovi stvaraju junice koje ubrzo poslije teljenja same od sebe idu na mužnju na robot. Njihove kćeri dolaze do konačnog intervala mužnje mnogo ranije. Grafikon prikazuje razlike po uzgojnim vrijednostima i postotak krava koje znatno brže dolaze do konačnog intervala mužnje.

  Uz uzgojne vrijednosti iznad 100, više od 50% junica su postigle konačni interval mužnje u 3 tjednu nakon teljenja. Za bikove sa uzgojnim vrijednostima 92, ta brojka je samo 30%, dok za bikovie sa uzgojnim vrijednostima 108 vrijednost konačnog intervala mužnje pokazuje više od 60%.


  grafikon


Zaključak

Te razlike su znatne i pokazuju da je korištenje bikova sa visokim uzgojnim vrijednostima za SMR omogućuje uzgoj junica i krava koje su dobro prilagođene za sustav automatske mužnje SMR.

Postoje tri uzgojne vrijednosti za mliječnog robota:

 1. Učinkovitost mliječnog robota
 2. Kolika je učinkovitost krava za sisteme s mliječnim robotom?

  Ova uzgojna vrijednost predstavlja količinu kilograma mlijeka po ukupnom vremenu provedenom u robotu po minuti. Ovo je vrijeme mjereno između ulaska i izlaska iz robota, uključujući i tretman prije mužnje i tretman nakon mužnje itd .

  Kćeri bikova s visokom vrijednosti za učinkovitošću SMR proizvode više mlijeka po minuti za vrijeme provedeno u robotu. Važne osobine s ovog aspekta su:

  • proizvodnja mlijeka
  • brzina protoka mlijeka
  • vrijeme utrošeno na tretman prije i tretman poslije mužnje

 3. Interval mužnje
 4. Koliko vremena je prošlo između dva uzastopna, uspješna posjeta SMR?
  Krave koje posjećuju robota češće su u prednosti. Krave s dužim intervalima mužnje (manje posjeta robota) moraju biti preuzeta češće. Uzgojne vrijednosti veće od 100 za interval mužnje rezulturaju kraćim intervalima između mužnje, odnosno to su krave koje posjećuju SMR češće.

 5. Navikavanje na robota (SMR)
 6. Koliko brzo će se junice prilagoditi robotu?
  U pravilu je razlika između prosječnog intervala mužnje u razdoblju neposredno nakon teljenja (tjedan 1, 2 i 3) u usporedbi s kasnijim razdobljem u laktaciji (tjedan 10, 11 i 12). U prvom razdoblju, krave još nisu dobro upoznate sa robotom i razmaci između posjeta su dugački. Kasnije u laktaciji, one se navikavaju na robota i posjete su sve češće. Uzgojna vrijednost uzima u obzir razliku u proizvodnji mlijeka između oba razdoblja.

  Uzgojna vrijednost veća od 100 pokazuje da će se konačni interval mužnje dostići znatno ranije od krava s nižim uzgojnim vrijednostima.

Big Boukje 192

17.3.2017.

Ranije smo pisali o kravama “sto toneri“ koje su proizvele preko 100.000 kg mlijeka u životu. Spomenuli smo uzgajivača s najviše takvih krava Jos Knoefa, a sada taj isti uzgajivač ima prvu kravu koja je proizvela preko 200.000 kg mlijeka!

200-toner

18 godina stara krava, u perfektnom zdravstvenom stanju i s proizvodnjom preko 200.000 kg mlijeka.

Prva krava u Nizozemskoj sa životnom proizvodnjom većom od 200.000 kg mlijeka je stvarnost! U dobi od 18 godina, Big Boukje 192, (vlasnik mliječne farme je Jos Knoef-Hendriksen i Geesteren), prešao je magičnu granicu. Fantastičano dostignuće!

Big Boukje 192 (EX90) je rođena 10 listopada 1997. Do sada je imala 14 teljenja, a u svom pedigreu ima izvrsne CRV bikove (Cash x Labelle x F16 x Tops). To je krava s izvanredno dobrim zdravljem i vrhunskom proizvodnjom mlijeka. Ponosni vlasnik je Jos Knoef koji je oduvijek imao izvanredne krave.

„Ostale krave se miču kad ona prolazi, pokazuju respekt prema ovoj kravi.“ - kaže Knoef.

Kao istinski stručnjak za krave, Jos Knoef zna o čemu govori. Njegova farma na kojoj radi sa svojom suprugom je apsolutni prvak u Nizozemskoj, kada su u pitanju dugovječne krave.
Čak 63 krave s njegove farme su već postigle proizvodnju od 100.000 kg mlijeka i sa Big Boukje 192, oni sada imaju i prvu kravu u Nizozemskoj s dvostruko većom proizvodnjom.

Ovo su službeni podaci:

 • 200.111 kg mlijeko
 • 4,61 % mliječna mast
 • 3,85 % protein
 • 16.930 kg mliječne masti i proteini


Zdrave stare krave

Pružajući svojim kravama izvanrednu pažnju i brigu te korištenjem vrhunskog genetskog kapaciteta, moguće je imati ovakve krave koje ostaju zdrave i u starijoj dobi, a rezultat toga je postizanje visoke životne proizvodnje. U Nizozemskoj postoji sve više krava takvog tipa. Postoji preko 40.000 krava koje su u proizvodnji starijih od 10 godina. Više od 10.000 krava u proizvodnji mlijeka su starije od 15 godina, Svaki dan 7 krava pređe granicu od 100.000 kg, a brojka se povećava svake godine.

Big Boukje 192 je savršen primjer zdrave krave s vrhunskom proizvodnjom koju bi svaki uzgajivač želio. Ona je kruna rada obitelji Knoef i CRV-a te vrijedna divljenja i iskrenih čestitki na ovim izvanrednim perfomansama.

Novo u ponudi!

15.3.2017.

Na zahtjev uzgajivača stiglo je sjeme vrhunskih genomskih bikova naših partnera GENO STAR i CRV:

WATTKING
(GZW 138, MW 128 , FW 120, FIT 120)
VERY GOOD
(GZW 131, MW 128, FW 105, FIT 113)
WALK
(GZW 145, MW 126, FW 119, FIT 132
- trenutno najbolji mladi simentalski bik na svijetu!!)

Objavljen naš članak u Mlijekarskom listu

26.1.2017.

U siječanskom izdanju Mlijekarskog lista objavljen je naš članak o "100-tonerima", tj. kravama sa životnom proizvodnjom većom od 100 tona mlijeka.

Članak možete pogledati klikom na sliku ispod.


članak u mlijekarskom listu

Seminar o reporodukciji, genetici, hranidbi i menadžmentu stada

23.12.2016.

Nova Genetik Križevci d.o.o. na lokaciji "Razvojni centar i Tehnološki park Križevci" organizirala je 15.12.2016. „SEMINAR O REPRODUKCIJI, GENETICI, HRANIDBI i MENADŽMENTU STADA“

Program je otvorio pozdravnim riječima dobrodošlice direktor Razvojnog centra i tehnološkog parka mr.Tihomir Hodak, a zatim se obratio i dogradonačelnik grada Križevci mr.Tomislav Katanović.

Poslovanje firme Nova Genetik Križevci i ponudu sjemena bikova predstavila je Dr.sc.Ivanka Majić Balić, a nakon toga slijedila su 3,5 sata vrlo zanimljivih predavanja vrhunskog stručnjaka iz područja reprodukcije, genetike, hranidbe i menadžmenta stada g.Fokko Tolsma.
Prvi dio predavanja posvetio je prepoznavanju funkcionalne krave a to su dugovječne, zdrave krave koje proizvode puno mlijeka. Da bi dobili takvu kravu moramo obratiti pažnju na okvir, položaj zdjelice, mliječna snagu, noge i papke te konačnu ocjenu. Istaknuo je da je najvažnije odabrati kravu srednjih vrijednosti, jer visoke vrijednosti kao i niske daju krave koje se izlučuju nakon 2-3 laktacije. Krava mora imati dobru širinu prsa kako bi imala snagu, isto tako dobru dubinu tijela, te pravilan položaj zdjelice. Nažalost na izložbama suci uglavnom gledaju krave sa stražnje strane, gledaju vime i zdjelicu i položaj stražnjih nogu a dugovječne krave moraju imati široka prsa. Istaknuo je važnost dobre kondicije junica i krava, važnost hranjenja sijenom, dugačkim vlaknima i grubljima kako bi se burag što bolje razvio, izbjegavati sitno nasjeckanu silažu, puštati životinje da što više hodaju.
Zanimljivo je bilo objašnjenje kako nepravilan položaj zdjelice dovodi do uništavanja sjemena i do neplodnosti jer sjeme biva uništeno urinom ili krvlju koji istječe u cerviksu zbog nepravilnog položaja zdjelice. Zanimljivosti oko odnosa broja somatskih stanica i brzine protoka mlijeka, odnos somatskih stanica i vezanost vimena i centralnog ligamenta. Krava mora imati dobar okvir dobar prednji dio –širina prsa, dobro razvijen burag te pravilan položaj zdjelice, skočni zglob, vezanost vimena, položaj četvrti, pravilan stav nogu – takve krave su dugovječne.
U drugom dijelu predavanja istaknuo je važnost pravilne hranidbe, napajanja životinja mlakom vodom, odnos kondicije krave i plodnost, hranidba i uzroci rane embrionalne smrtnosti, i brojni drugi problemi vezani uz reprodukciju i menadžment stada.
Nakon predavanja veterinari su imali brojna pitanja na koje je ovaj svjetski stručnjak davao vrlo praktične i primjenjive odgovore.

Poslije podne održan je isti program za uzgajivače simentalskih i holštajn goveda. Bilo je vrlo zanimljivh pitanja oduševljenih uzgajivača i odgovora g.Fokke, a sve se nastavilo večerom i druženjem u hotelu Kalnik Križevci. Ukupno je predavanju prisustvovalo 60-ak veterinara, 20-ak uzgajivača, predstavnici HPA, Mljekarskog lista, Visokog gospodarskog učilišta Križevci, Veterinarskog i Agronomskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Srednje gospodarske škole Križevci te uzgajivači iz Slovenije.
Ovo je prvo predavanje koje je organizirano u novootvorenom Razvojnom centru i Tehnološkom parku Križevci.

Dio atmosfere možete vidjeti ispod:
Za Vas smo pripremili i 2 prezentacije sa seminara:

Stigao novi katalog bikova!

26.8.2016.

Stigao je naš novi web katalog bikova za 2016./2017. godinu!

Možete ga pogledati ovdje.
katalog_2016

Kćerka bika Weba

15.11.2016.

Poznati bik Web (WILLE) x (RUMGO) dobio je prve kćeri u laktaciji, početna laktacija 32 kilograma mlijeka dnevno.
Kćeri imaju prekrasna vimena, izvrsne noge i papke, odlican okvir srednje veličine.

Na slici ispod možete vidjeti kako izgleda jedna od tih prekrasnih kćeri.kcerka weba

Stigao novi katalog bikova!

26.8.2016.

Stigao je naš novi web katalog bikova za 2016./2017. godinu!

Možete ga pogledati ovdje.
katalog_2016

Fleckvieh Tour CRV Wasserburg 10.-12.02.2016.

3.3.2016.

Sudjelovali smo na trodnevnoj edukaciji (teoretski i praktični dio) o simentalcu, koju je organizirao naš partner CRV u Centru za umjetno osjemenjivanje u Wasserburgu pod nazivom Fleckvieh Tour. Sa nama su bili i respektabilni uzgajivači simentalskog goveda članovi H.U.SIMA-a Željko Vranić i Franjo Imbrišić. Cijeli program je bio opsežan, zanimljiv, poučan te su 3 dana bila prekratka za predviđeni program, vrijeme je jako brzo prošlo. Naš domaćin bio je g. Tobias Lerner glavni menadžer za prodaju sjemena simentalskih bikova u CRV.
Program je započeo posjetom Centru u Wasserburgu i upoznavanjem sa firmom CRV. Nakon toga imali smo zanimljivo predavanje o simentalskoj pasmini, novim uzgojnim vrijednostima, novim genskim defektima kod bikova, seksiranju sjemena za ženske i muške potomke. (Zbog povećanog interesa za meso krenulo se sa prodajom sexiranog sjemena simentalskih bikova za muško potomstvo).

Slijedeći dan imali smo radionicu na farmi s asistentima, linearna ocjena krava i plansko sparivanje. Tu smo imali priliku vidjeti kćeri bikova Vlado, Rumbo, Raldi, Wal..Posjet aukcijskoj dvorani u Traunsteinu gdje je njihova udruga imala aukcijsku prodaju genomski testiranih bikova nešto nižih uzgojnih vrijednosti ( ispod 127) tako da Centri nisu bili zainteresirani, te aukcija steonih prvotelki cijene od 1200 do 3000 € . U Centru su organizirali za nas predvođenje bikova u živo te prezentacija bikova od stručnjaka za genetiku g.Johannes Wolf koji nam je predstavio najpopularnije bikove Raldi, Mungo Pp, Herz, Haribo, Mint i WALK GZW 154!

Posjetili smo 2 zanimljive obiteljske farme simentalskih krava s dugom tradicijom uzgoja mliječnih krava, a danas imaju novoizgrađene moderne farme. Jedna od farmi ima duboke bokseve, koristi mliječnog robota marke Lely A3 sa 2 tipa hranjenja tekućom i suhom hranom. Kako su nam rekli odlučili su se za mliječnog robota kako bi mladi sin i snaha i njihovo dvoje djece ( 3 god i 6 mj.) imali više vremena za sebe i mogli otići na godišnji odmor. Osim toga zahvaljujući mliječnom robotu proizvodnja se povećala sa 7489 kg. na 8105 kg !
Na farmi imaju 80 mliječnih krava, 90 junica i 10 muške teladi, imaju 67 hektara obradive zemlje, te 14 hektara šume. Od toga su 33 hektara trava, 17 hektara kukuruza, 6 hektara žitarice, 2,5 hektara Lucerna, 8,5 hektara djeteline. Otkupna cijena mlijeka je 35,00 eurocenti, telad i junice prodaju preko svojeg uzgojnog udruženja u Traunsteinu.

Zbog prekrasnog brežuljkastog krajolika i blizine jezera planiraju otvoriti restoran i baviti se također i seoskim turizmom. Vrlo ljubazno su odgovarali na sva naša pitanja kao i ekipe iz Velike Britanije koji su bili sa nama. Sve farme imaju solarne ploče za proizvodnju struje a velika većina ima vlastito postrojenje za proizvodnju bioplina te su im električna energija i grijanje jako jeftini. Cijena mlijeka nije veća nego u Hrvatskoj ali je sve drugo jako dobro posloženo, tako da nema nesigurnosti i straha od budućnosti.

Iz CRV-a su nam obećali da u travnju dolaze u Hrvatsku s timom stručnjaka za genetiku, hranidbu, menadžment, reprodukciju kako bi organizirali seminar u Križevcima za uzgajivače i veterinare.

Novo u ponudi!

3.2.2016.

Vrhunski bikovi simentalske pasmine!

Napokon stigao i MINT (bik od 104.000,00 €)!MINT HARIBO INKOGNITO
WILLENBERG POLARBAER

Potpisali smo Ugovor o međusobnoj suradnji s H.U.SIM-om!

27.1.2016.

Dana 20.01.2016.g. Nova Genetik Križevci potpisala je Ugovor o međusobnoj suradnji sa Središnjim savezom hrvatskih uzgajivača Simentalskog goveda (H.U.SIM-om). Dogovoreno je da će se sjeme bikova simentalske pasmine uvoziti u skladu s Uzgojnim programom i u suradnji s H.U.SIM-om.

Nova Genetik će sukladno Uzgojnom programu kupovati i distribuirati sjeme bikova koji su dobiveni genotipizacijom koju zajednički provodi H.U.SIM s domaćim i inozemnim partnerima. H.U.SIM će na osnovu pedigrea, uzgojnih vrijednosti vršiti preporuke za osjemenjivanje bikova 3 puta godišnje u službenom glasilu H.U.SIM-a "Uzgoj goveda".

Upotreba tekučeg dušika

5.1.2016.

Za Vas smo pripremili prezentaciju o korisnosti tekućeg dušika i u koje svrhe se može upotrebljavati...


Novo u ponudi, stigli novi tovni bikovi!

27.12.2015.


1. SALERS

 • Otporna na niske temperature
 • Podnosi surove uvjete državnja
 • Dobra plodnost
 • Lagana teljenja

Rustikalna pasmina Salers nastala je u Francuskoj u regiji Središnji masiv, gdje živi na visini od 1000 m nadmorske visine. Naviknuta na teške uvjete uzgoja, otporna na oštre klime i surove okolišne uvjete. Boja dlake je crvena. U Francuskoj Salers su izvorno uzgajali kao životinje s dvojnom namjenom za mlijeko i meso. Postupno, pasmina se sve više usmjeravala prema tovnoj proizvodnji, ali sirevi izrađeni od mlijeka Salers goveda smatraju se poslasticom među gurmanima. Križanjem s šarole bikovima dobivaju se odlična telad za tov koja vrlo dobro napreduje od rođenja. Meso je dobro mramorirano uz karakterističnu mekoću vlakana i prepoznatljivu kvalitetu okusa.

U prosjeku krave dostižu težinu od 690 kg a bikovi od 1050 kg. Junice mogu uzgojiti u dobi od 22-26 mjeseca.

Salers pasmina odlično podnosi hladnoću, ali u ljetnim mjesecima imaju tendenciju pregrijavanja zbog guste dlake te im je neophodno osigurati dobar hlad na visokim temperaturama.

Još jedna prednost ove pasmine su i lagana teljenja.


U ponudi je bik NEXUS , preporuka za junice.

2. BLOND AQUITANE (Blonde d'Aquitaine)

 • Otporna na visoke i niske temperature
 • Nezahtjevna hranidba
 • Izvrsna iskoristivost mesa
 • Lagana teljenja
 • Odlična za križanje sa Simentalskom pasminom
 • Genetski bezrožna pasmina

Francuska pasmina s velikim okvirom i izvanrednim dnevnim prirastom. Boje su u rasponu od bijele do crvene a sve je jedna boja, uključujući glavu. To je kasnozrela pasmina, osjemenjivanje može početi sa oko dvije godine a teljenja su u dobi od 32 mjeseca ili kasnije. Unatoč većim porođajnim težinama, teljenje je lagano, uglavnom zahvaljujući karakterističnoj građi tijela teleta s mekanijim kosturom, male glave i ravnomjernijeg i dužeg tijela. Ova značajka se očituje i u križanju s mliječnim pasminama. Krave imaju visinu u grebenu od 140 cm i prosječnu težinu oko 750 kilograma, bikovi su 150 cm i njihova težina je 1.100 kg. Ova pasmine je pogodna za ispašu na velikim prostorima jer bez poteškoća prelazi i jako velike udaljenosti. Stoka može izdržati hladno vrijeme. Slično tome stoka tolerira i visoke temperature i djelovanje izravnog sunčevog svjetla, životinje ne traže hlad čak i kad je temperatura iznad +40 ° C.

Blonde d'Aquitaine pokazuje izvrsnu iskoristivost pašne ishrane u stvaranje mišićne mase, oni su u mogućnosti dostići izvornu težinu i nakon razdoblja nedovoljne ishrane. U pravilu uzgajivači izlučuju krave nakon 6 ili 8 teljenja. Formacija tijela je jako dobra: mekana kostur, nizak sadržaj masti i dobar balans između visoke kvalitete pojedinih dijelova tijela, bedreni mišići su izvrsno razvijeni, butovi su veći od ostalih mesnih pasmina. Razlozi za popularnost ove pasmine u komercijalnom križanju s drugim pasminama su : njezin široki okvir, velika težina, mekani kostur, niski sadržaj masti i odlična mišićavost tijela jednako kod muških i ženskih potomaka. Sve ove osobine doprinose visokoj iskoristivosti kod klanja.

Križanje Blonde d'Aquitaine sa Simantelskom pasminom je osobito popularno, ovi križanci su naročito traženi na talijanskom tržištu. Slično kao i kod drugih francuskih pasmina, tako i Blonde d'Aquitaine se uzgaja kao genetski bezrožna pasmina.


U ponudi bik KARTAGO RF ( lagana teljenja, visoki dnevni prirast 1842g)
3. PIEMONTESE

 • Ranozrelost
 • Snažni mišići, mekane kosti
 • Genetski dvostruka mišićavost
 • Velika iskoristivost mesa
 • Meso sočno s niskim kolesterolom

Piemontese goveda potječu iz Italije iz regije poznate po izvanrednim vinima Alpe Piemonteze. To je pasmina koja je u originalu korištena za tri stvari: kao radno govedo, za mlijeko i meso. Od 1920 počela je intenzivna selekcija prema tovnoj pasmini. Pasmina je srednjeg okvira sa snažnim mišićima i mekanim kostima. Odrasle krave teške su oko 600 kg. a bikovi oko 900 kg. Junice su ranozrele i mogu se osjemeniti u dobi od 15-18. mjeseci s težinom od 350-400 kg. Piemonteze krave imaju lagana teljenja.

Boja pokrivača je od smeđe do crvene, kod krava je svijetlija a telad se rađaju žućkasto-smeđa. Bikovi imaju karakterističnu crnu boju dlake na glavi, vratu, ramenima i nogama. Tipična je također pigmentacija oko očiju, njuške, i sluznica. Piemonteze je nositelj jedinstvenog gena za duplu mišićavost a naročito na području sapi. Ova pasmina ima jako visoku iskoristivost oko 65% i mali udio kosti i masnoće. To je efekt gena za dvostruku mišićavost koji je u svim Piemonteze govedima. Iskoristivost mesa je visoka s minimalnim udjelom masnoće, kostiju . Meso je sočno s vrlo niskim kolesterolom. Piemonteze goveda su pogodna za komercijalno križanje sa mliječnim pasminama.U ponudi bik KOVBOJ ( odličan za križanje s mliječnim pasminama)


4. AUBRAC

 • Izvrsno podnosi teške okolišne uvjete ( na 1000 m)
 • Napreduju uz travu i sijeno
 • Mirna narav (poslušnost)
 • Lagana teljenja

Razvoj pasmine Aubrac započeo je tijekom 17.stoljeća u pokrajini Benedictine Abbey of Aubrac,na jugu Francuske (Massif). Aubrac je jako mišićava životinja srednje veličine težine u odrasloj dobi od : 850–1100 kg, a odrasle krave: 550–750 kg, prosječna visina odrasle krave je oko 130 cm. Aubrac dobro napreduje i na slabijoj ishrani na travi i sijenu što znatno smanjuje troškove proizvodnje .U Francuskoj oni žive na 1000 metara nadmorske visine i mogu podnijeti vrlo teške okolišne uvjete. Ljeti su hranjeni na siromašnim pašnjacima a zime provodili u šupama hranjeni samo slamom.

Izvrsna konformacija zdjelice je glavni kriterij u selekciji bikova i krava. Krave imaju veoma lagana teljenja i u čistoj pasmini i kod križanja s Šarole ili nekom drugom pasminom. Telad je relativno mala s težinom od 35-40 kg. Oni su živahni i otporni i dobro napreduju od rođenja. Krave imaju izvrsnu kvalitetu mlijeka.

Jedna od glavnih karakteristika Aubraka je njihova poslušnost. Meso je gusto i vrlo dobrog okusa kontinentalni tip. Dobra je iskoristivost mesa .Boja dlake je u različitim nijansama od svijetle do sive.Sluznice, rub anusa, vulva, pramen na kraju repa, vrhovi rogova i rubovi ušiju su crni kod bikova skrotum je također crn.

5. WAGYU

 • Odličan okus mesa
 • Niski kolesterol i visoki postotak nezasićenih masnih kiselina
 • Miran temperament
 • Odlična plodnost - teljenje svake godine

Ova pasmina dolazi iz Japana a znači "Japanski put", uzgajano je u izolaciji stoljećima i koristio se za rad u rižinim poljima. U to vrijeme Japanci nisu jeli govedinu. Nakon što se Port Cobe otvorio svijetu, odličan okus junetine svidio se lokalnom stanovništvu a kasnije i cijelom svijetu. Izvrsna popularnost je stečena zbog ekstremne proporcije intramuskularne masnoće bez potkožnog masnog tkiva. Izvrsnost mesa postiže se i specijalnom ishranom, kombiniranom s masažama i češljanjem. Steak od Japanskog Wagija zove se Kobe beef. Meso je popularno ne samo zbog ukusa već i zbog niskog kolesterola i visokog postotka nezasićenih masnih kiselina.
Pokriveni su crvenom ili crnom bojom, srednje su visine i građe. Imaju lagana teljenja i otporni su na vanjske uvjete i imaju miran temperament i odličnu plodnost.


U ponudi je bik WAGUS:

Naše prvo predstavljanje na Jesenskom Bjelovarskom sajmu u Gudovcu

17.10.2015.

Ove godine smo se prvi put predstavili na Jesenskom Bjelovarskom sajmu u Gudovcu.
Sva tri dana na našem štandu je bilo izuzetno živo i zanimljivo zbog posjete kolega veterinara, brojnih uzgajivača iz Hrvatske i inozemstva, prijatelja i znatiželjnika. Svima smo nastojali posvetiti pažnju te predstaviti našu ponudu i ljubazno porazgovarati. Najveći interes je bio za tovne pasmine naročito za tovnog simentalca kao i egzotične pasmine ( japanska pasmina Wagy ). Veliko hvala svima koji su nas posjetili i nadamo se da imaju dobre dojmove kao i mi. Zahvaljujemo prekrasnim djevojkama ( Zuzani i Luciji) našim partnericama iz Naturala-a na posjeti i poklonima. U aukcijskoj dvorani gudovačkog sajma 12.09.2015. održana je 23.Državna stočarska izložba. Nova Genetika je sponzorirala sva prva mjesta s 2 doze DS sjemena bikova te šampionke s 2 doze seksiranog sjemena.


SIMENTALSKA PASMINA:

 • Kolekcija steonih junica: Ivan Špišić, Pisarovina ( RUMBO )
 • Kolekcija mlađih krava s jednim telenjem: Igor Mihaljević, Palešnik ( WIGGAL)
 • Kolekcija krava s dva telenja: Drago Kovažik, Laminac ( RUMBO)
 • Kolekcija krava s tri i više telenja: mjesto Nikola Pražetina, Daskatica ( WIGGAL)
 • Šampionsko grlo simentalske pasmine: Drago Kovažik, Laminac ( MAGIC SiryX)

HOLSTEIN-FRIES PASMINA
 • Kolekcija steonih junica: Vupik d.d., farma Jakobovac, Vukovar ( SILVER)
 • Kolekcija mlađih krava s jednim telenjem: Grube d.o.o., Bračevci ( LAMBERT)
 • Kolekcija krava s dva i više telenja: Farma muznih krava Orlovnjak, Antunovac ( LAMBERT)
 • Šampionsko grlo holstein pasmine: Mirko Bačani, Rumenjaki ( AMBROSE SiryX)


U nastavku možete pogledati djelić atomsfere s našeg štanda u Gudovcu...


Stigao novi katalog bikova!

25.9.2015.

Stigao je naš novi web katalog bikova za 2015./2016. godinu!

Od sada sve na jednom mjestu možete pogledati ovdje.
katalog_2015

Sexirano sjeme simentalca: sjeme za veći profit!

27.5.2015.

 1. WEB SiryX

 2. MAGIC SiryXPREDNOSTI:

Sjeme za veći profit!
 • Više od 90% junica
 • Top genetika
 • Visoki genetski napredak
 • Lagana teljenja
 • Izvrsno rješenje za povećanje stada
 • Bolja cijena ženske teladi

Stigli novi vrhunski holstein bikovi iz Nizozemske

25.5.2015.

U našoj ponudi od sada se nalazi i sjeme vrhunskih bikova iz Nizozemske:Ponudu sjemena svih ostalih bikova možete vidjeti ovdje

U ponudi spremnici za veterinare i dermatologe

23.3.2015.

U ponudi su spremnici za veterinare i dermatologe.
više...

Bezrožnost

12.3.2015.

Svi uzgajivači muznih krava diljem svijeta bez obzira da li su konvencionalni uzgajivači ili ekološki susreću se s problemom krava s rogovima. One predstavljaju visoki rizik za oboje, životinje i ljude. Najveća prednost korištenja genetski bezrožnih bikova je izbjeći odstranjivanje rogova teladi te time pridonijeti dobrobiti životinja što je vrlo važan razlog za korištenje bikova koji su DNA analizom genetski dokazani na bezrožnost. Postoje samo dvije mogućnosti da biste dobili krave bez rogova:

 1. Dekornuacija rogova kod teladi u ranoj fazi
 2. Koristiti genetski bezrožne bikove

PREDNOSTI BEZROŽNIH BIKOVA

 • manje boli i stresa za životinje
 • nema rada s odstranjivanjem rogova
 • nema troškova za odstranjivanje rogova
 • velika ponuda bezrožnih bikova
 • dobre uzgojne vrijednosti bezrožnih bikova


BEZROŽNI BIKOVI:

 1. PP  Genetski hommozigotna bezrožnost
 2. Pp  Genetski heterozigotna bezrožnost
 3. pp  Ima rogove
 4. Ps  Zavrnuti rogovi


NASLJEĐIVANJE BEZROŽNOSTI

PONUDA:

Novi bikovi u ponudi

25.2.2015.

U ponudi su sjemena novih bikova. Za svakog bika navedene su njegove karakteristike.
više...