image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
21/03/2024

Mnogi farmeri kao i veterinari prihvatili su upotrebu proizvoda firme BIOCHEM PRODUCT  kako bolusa tako i ostalih pripravaka za liječenje domaćih životinja te vitaminsko mineralnih pripravaka za jačanje otpornosti organizma i poboljšanje plodnosti  kod goveda, ovaca, koza, svinja, peradi.

AGRO HORVATINČIĆ :

Na farmi AGRO HORVATINČIĆ  d.o.o. vlasnik ing.agr. Željko Horvatinčić -Gusakovec,u općini Gornja Stubica, trenutno ima 102 krave, 77 junica i 16 teladi. Uglavnom prevladava simentalska pasmina, a ostalo su križanke i još par komada holstein pasmine.

Smjesu i voluminoznu hranu proizvode sami.

„Uz stečeno znanje i tatinu praksu došli smo do proizvodnje od 9500 litara mlijeka po kravi u standardnoj laktaciji, što je vrhunski rezultat jer imamo relativno mlado stado. Naše su krave preko 40 posto prvotelke, tek u početku proizvodnje. Planiramo i dalje ulagati u proizvodnju mlijeka, osuvremeniti farmu dodatnim helikopterskim ventilatorima, robotom za čišćenje blatnog hodnika, sustavom za automatsko steljenje kravama. „

„Najčešće koristim UDDER VITAL BOLUS, zahvaljujući upotrebi mliječnog robota dobivamo vrlo rano informacije o svakoj promjeni u zdravstvenom statusu životinja. Takve informacije su nam dragocjene bilo da se radi o početku mastitisa  ili problema s papcima. Također dosta koristimo BIOTIN HOOF BOLUS koji nam rješava probleme kod nekoliko krava koje su sklone problemima s papcima.

Za papke koristimo i HERBA HOOFBATH BASIC, HERBA HOOFGEL i jako smo zadovoljni rezultatima.

OPG IVAN HUBAK

Na farmi muznih krava vlasnika Ivana Hubaka , iz Okešinaca pored Ivanić Grada uzgaja se oko 300 grla stoke, od toga je oko 120 krava simentalske pasmine, te junice i životinje u tovu.

Ovim poslom bavio se Ivanov otac od 1967. zatim su naslijedili Ivan i Vesna a nakon završetka školovanja uključuje se i sin  Rafael sa suprugom Eleonorom. Proizvode mlijeko vrhunske kvalitete,

Zahvaljujući poznavanju svake životinje , brinući o dobrobiti životinja te  kvalitetnoj hranidbi.

“Zadovoljni  smo  upotrebom bolusa ističu, najviše koristimo  GREEN ENERGEE boluse koji podiže kravu u ketozi na noge, koristimo boluse i kod proljeva teladi DIACURE PILL i BICA PILL također fantastični pripravci.

Također imamo izvrsne rezultate sa CALCIN BOLUSIMA koje dajemo dan prije teljenja i više nemam problema da bi  krava zalegla poslije poroda. Aplikacija bolusa  ne predstavlja nikakav problem,

A benefiti od ovih proizvoda su zaista veliki.

Posted in: Blog