image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com

Nova Genetik

//novagenetik.hr/wp-content/uploads/2021/01/DSC_0121_1-scaled.jpg

Tvrtka se bavi prometom genetskog materijala (sjemena) životinja visokog genetskog potencijala s vrhunskim uzgojnim vrrijednostima dobivenim genomskim testovima ili progenim rezultatima na potomcima (sinovima i kćerima).

Izvrsnost kvalitete sjemena  garantirana je Certifikatom o kvaliteti sjemena koji prati svaku šaržu sjemena, a što je  u skadu s Direktivom (Directive 88/407/EEC).

Svaki bik praćen je rodovnikom s najnovijim rezultatima testiranja (ne starije od 6 mjeseci) kao i DNA Certifikatom (naslijedne genetske bolesti).

Osim genetskog materijala naše klijente  snabdjevamo i potrebnim repromaterijalom i opremom za umjetno osjemenjivanje domaćih životinja, tekući dušik i oprema za čuvanje tekućeg dušika, Rashladnu opremu i tekući dušik također dostavljamo bolnicama i dermato-venerološkim klinikama kao i hotelima koji rade molekularnu gastronomiju i u svom radu koriste tekući dušik.

U firmi rade zaposlenici s visokim obrazovanjem te 20-godišnjim iskustvom stečenim u radu na  sličnim poslovima (genetika, reprodukcija, znanstveno istraživački rad).

Ekskluzivni smo zastupnici za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu za svjetski poznate kompanije:  CRV  Nizozemska, CRV Njemačka, i  CRV USA , NATURAL SPOL iz Češke, Biochem Product  iz Nizozemske,  te surađujemo s firmama: Superbrown Italija, Genostar Austrija, BBG Belgija, Mini tube Njemačka, Air Liquide Francuska, IVF Bioscience Velika Britanija .

U našoj ponudi imamo sjeme bikova vrhunske genetske kvalitete i svih poznatih pasmina (simentalac, holštajn, šarole, angus, belgijsko plavo ....) kao i egzotičnih pasmina  piemontese, gasscone te trenutno vrlo popularno Wagyu- crno japansko govedo.

  • U ponudi imamo i tekuće sjeme nerastova  čistih pasmina Landras, Duroc, Veliki Jorkšir, Pietrain, te PIC križance piatraina i velikog jorkšira i landrasa.  Sjeme je razrijeđeno specijalnim razrijeđivačima (BTS + antioxidans) koji omogućava život i oplodnu sposobnost spermija od 3-5 dana
  • U ponudi je i duboko smrznuto sjeme jarčeva (Sersia France) alpski i sanske pasmine kao i sva potrebna oprema za umjetno osjemenjivanje koza,
  • Bavimo se konzaltingom za farme mliječnih goveda vezano uz genetiku, reprodukciju, te menadžment stada.

Radimo plansko sparivanje SIRE MATCH program koji pomaže nepristrano pronaći najboljeg bika za vašu kravu u cilju postizanja najboljih rezultata. Sirematch spriječava križanje u srodstvu, izbjegava genske defekte, pomaže u ostvarenju uzgojnog cilja (povećanje proizvodnje mlijeka, bolje zdravlje stada, …)

  • Konzultiramo  proizvođače sira u izboru bikova koji su nosioci BB poželjnog genotipa Kappa kazeina.  Za proizvođače sira najvažnija osobina mlijeka je njegov kemijski sastav obzirom da odgovarajući sastav mlijeka odnosno bjelančevina rezultira višim prinosom sira. Pri proizvodnji sira od kravljeg mlijeka ključnu ulogu ima kapa kazein (κ- kazein) koji se ubraja u bjelančevine mlijeka. Dvije su glavne kapa kazein varijante: A i B koje se razlikuju u amino kiselinama na poziciji 136 i 148 .

Varijanta B se povezuje s povećanom mliječnošću, većim udjelom bjelančevina i većom količinom proizvedenog sira. Sa navedene dvije varijante moguća su tri genotipa kapa kazeina: AA, AB i BB. Genotip BB se smatra najpoželjnijim pri proizvodnji sira.Studije su pokazale da je prinos sira za 7 do 15% veći kod onih životinja koje imaju BB genotip, a ujedno je smanjeno vrijeme grušanja sira za 25% i povećana čvrstoća gruša za 50%. Genotipizacijom može se utvrditi da li je bik nosioc BB kapa kazeina, te osjemenjivanjem krava takvim sjemenom dobivamo krave koje imaju kvalitetnije mlijeko.

  • U suradnji s HPA i nekoliko farmera krenuli smo u  stvaranje farmi  za proizvodnju A2 mlijeka . (takvo mlijeko sadrži gensku varijantu beta kazeina A2/A2 ) , A2 je poželjna varijanta i ne izaziva alergiju kod ljudi. Također je i cijena A2 mlijeka gotovo 2x skuplja od konvencionalnog klasičnog mlijeka u dućanima.A1 i A2 su genetske varijante proteina beta kazeina različitih kemijskih struktura. Iako se razlikuju samo u jednoj aminokiselini A1varijanta probavlja se drugačije nego poželjna A2 varijanta u probavnom traktu čovjeka. Brojna istraživanja sugeriraju da postoji povezanost između konzumacije mlijeka koje potječe od krava s A1varijantom i bolestima suvremenog čovjeka kao dijabetes, kardiovaskularne bolesti, autizam, shizofrenija (utvrđena povišena razina   BCM-7). Kada se probavlja A1beta- kazein (ali ne i A2 vrsta) oslobađa se beta-casomorfin7 (BCM-7), studije sve više upućuju na BCM-7 kao izvor problema.Krave s A2/A2 genima proizvode A2 mlijeko, a krave s A1/A1 genima proizvode A1 mlijeko, a krave s A1/A2 genima proizvode mješovito mlijeko.
  • Uvoz sjemena visokovrijednih životinja s izuzetnim genetskim potencijalom SiryX sjemena- sjeme s željenim ženskim spolom kako bi uzgajivači dobili u svojoj štali što više visokovrijednog ženskog podmlatka.

Uvoz čistokrvnih visokovrijednih junica i visokovrijednih čistokrvnih prvotelki (mliječne i mesne pasmine) kako bi se povećala proizvodnja u štali. Nova Genetik Križevci  s našim partnerima u Njemačkoj, Nizozemskoj i Češkoj  pruža mogućnost da uzgajivači sami biraju životinje u štalama ili na aukcijama. Naš partner priprema životinje prema našim zahtjevima a pedigrei se šalju ranije .

  • Novost u našoj ponudi su BOLUSI Ovi pripravci reduciraju ili potpuno zamjenjuju upotrebu antibiotika u liječenje bolesti životinja. (Mastitisi, ketoza, acidoza, za zdravlje papaka, za krave u suhostaju, hipokalcemija, za jačanje imuniteta teladi, kod proljeva teladi...)

BOLUSI potpomažu boljem zdravlju životinja, boljoj plodnosti i boljoj proizvodnji a nema rezidua u mlijeku niti u mesu. Tako smanjuju troškove, doprinose boljem zdravlju i dobrobiti životinja i doprinose zdravlju ljudi kod konzumacije mlijeka ili mesa. Ovi proizvodi imaju jedinstvenu formulu, njihov sastav čine esencijalna ulja, vitamini i minerali iz ekstrakta biljaka.

Nova genetik Križevci ekskluzivni je zastupnik za ove proizvode firme BIOCHEMPRODUCT iz Nizozemske za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu! Idealno za farmere koji koriste mliječnog robota!! Aplikatori su također dostupni!!

  • Novost u našoj ponudi je ponuda stočne hrane

Nova Genetik Križevci prema rješenju MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE (KLASA:UP/I-322-03/20-01/1015; ) registrirana je kao Objekt za proizvodnju, distribuciju i skladištenje hrane za životinje.

U velikoj paleti proizvoda za goveda, svinje, ovce, koze, perad nudimo gotove smjese za tovljenike, za krave , ovce, koze u laktaciji, Super, sojina sačma, suncokretova sačma, stočni kvasac, lucerna peletirana, stočna kreda

Znansveno istraživački rad s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu i Agronomskim fakultetom u Pragu ,Naši poslovi usmjereni su prema znanstveno-istraživačkom radu i prema inovacijama usmjerenim u poboljšanje reprodukcije životinja a pogotovo vezano uz oksidativne procese  izazvane temperaturnim stresomSa Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu potpisali smo Ugovor o znanstvenoj suradnji  u trajanju od 5 godina, a upravo završavamo projekt „Antioksidansi u očuvanju zdravlja životinja i kvalitete animalnih namirnica“ pod vodstvom Prof.dr.Suzana Milinković-Tur dr.vet.med. (053-053184-1866), radimo na projektu „ Sastav i uloga folikularne tekućine u razvoju zdrave i oplodno sposobne jajne stanice“ pod vodstvom prof.dr.sc.Jasna Aladrović dr.vet.med,(2015-)

Znanstveno istraživački radovi s Visokim gospodarskim učilištem u križevcima. Pokrenuli smo novi projekt „ Wagyu govedo“- uzgoj jedne nove pasmine goveda Wagyu goveda u Hrvatskoj kao čiste pasmine . Partneri na projektu su naš partner Natural spol „ iz Češke republike koji će donirati embrione čiste pasmine Wagyu.

(Uvoz embriona iz Japana –firma Natural)

Firma Nova Genetik Križevci d.o.o  osnovana je kao društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,, usluge i trgovinu.

U sklopu ove firme  REGISTRIRANI SU Centri za skladištenje sjemena:

 Centar za skladištenje duboko smrznutog sjemena vrste govedo: HR 2002004 

Centar za skladištenje vrste svinja: HR 0001026

Centar za skladištenje vrste koza: HR 0001027