image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
21/03/2024

Krave koje daju više mlijeka koristeći manje hrane mogle bi pomoći farmerima mlijeka diljem svijeta u borbi protiv rastućih troškova hrane, koji ne pokazuju znakove smanjenja.

Uzgoj prema boljoj učinkovitosti stočne hrane daje vam veće prihode. Osim toga, učinkovito korištenje hrane za životinje također ima pozitivan učinak na okoliš jer smanjuje emisije stakleničkih plinova i korištenje oskudnih resursa.

Troškovi stočne hrane predstavljaju oko 60 posto svih varijabilnih troškova uključenih u proizvodnju mlijeka. Uzgoj s CRV Feed Efficiency može vam pomoći da proizvedete 2 do 4 posto više mlijeka iz iste količine hrane (na temelju doživotne proizvodnje krave).

Uzgoj prema boljoj učinkovitosti stočne hrane pomaže u smanjenju troškova stočne hrane, kao i emisije stakleničkih plinova.

Uzgoj učinkovitih i održivih mliječnih stada

Učinkovite i održive krave koriste i uzgajivačima mlijeka i okolišu. Krave uzgojene s CRV Feed Efficiency učinkovitije će pretvoriti bilo koju vrstu hrane u mlijeko.

Povećajte profitabilnost svoje farme pomoću genetike: odaberite najučinkovitije životinje

Kćeri CRV bikova koje trenutno imaju najbolje rezultate u Učinkovitosti krmne smjese proizvest će više mlijeka s istom količinom krmne smjese. Kćeri bika rasplodne vrijednosti 108 dat će 4% više mlijeka uz istu količinu hrane. Možete još više optimizirati svoje prihode odabirom teladi s najučinkovitijom hranom pomoću programa za genomsko testiranje HerdOptimizer GO.

Kako troškovi stočne hrane rastu, možete zaštititi profitabilnost svog poslovanja uzgojem stada koje učinkovitije pretvara hranu u mlijeko

Krave koje učinkovitije koriste hranu također pozitivno utječu na okoliš smanjenjem emisija stakleničkih plinova i korištenjem manje oskudnih resursa.

Posted in: Blog