image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
07/06/2019

Mliječni robot

TEHNOLOGIJA UZGOJA Uzgojne vrijednosti bikova za sisteme s mliječnim robotima dr. sc. Ivanka Majić-Balić Nova genetik Križevci d.o.o. Upotreba robota za mužnju u proizvodnji sve je češća u svijetu a također i u Hrvatskoj, pa mnogi uzgajivači žele imati robot za mužnju na svojoj farmi.  Robot uvelike smanjuje troškove rada u staji, vrijeme i rad […]
read more
07/06/2019

Upotreba seksiranog sjemena

Upotreba seksiranog sjemena Iako je tehnologija seksiranog sjemena prisutna na našem prostoru već duže vrijeme i dalje se brojni uzgajivači pitaju da li je to vrijedna investicija a pogotovo zbog cijene koja je za mnoge proizvođače značajno veća od konvencionalnog sjemena. Seksirano sjeme nudi mliječnim farmerima diljem svijeta priliku da povećaju genetski potencijal stada u […]
read more
07/06/2019

Uzgoj krava za A2 mlijeko

Uzgoj krava za A2 mlijeko U brojnim supermarketima diljem svijeta ( Velika Britania, Australija, Kanada, USA, Novi Zeland) može se kupiti mlijeko s oznakom A2. To je fantastična novost za ljude koji su alergični na kravlje mlijeko( imaju simptome netolerancije na laktozu) dok  sa A2 mlijekom nemaju nikakvih problema. Iako znanstvena potvrda ovih tvrdnji još […]
read more