image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
21/03/2024

Krave koje dobro iskorištavaju hranu, drže nisku cijenu koštanja’

„Pored izravnog financijskog interesa, uzgajivači također imaju neizravan interes za dobru učinkovitost stočne hrane. To je zato što ovaj indeks također govori nešto o održivosti upravljanja farmom. Krave koje učinkovito proizvode, dobro koriste oskudne sirovine za proizvodnju hrane za ljude.  Osim toga, krave s visokom učinkovitošću hranidbe također imaju visoku učinkovitost dušika, što se prevodi […]
read more
21/03/2024

Iskustva sa upotrebom bolusa

Mnogi farmeri kao i veterinari prihvatili su upotrebu proizvoda firme BIOCHEM PRODUCT  kako bolusa tako i ostalih pripravaka za liječenje domaćih životinja te vitaminsko mineralnih pripravaka za jačanje otpornosti organizma i poboljšanje plodnosti  kod goveda, ovaca, koza, svinja, peradi. AGRO HORVATINČIĆ : Na farmi AGRO HORVATINČIĆ  d.o.o. vlasnik ing.agr. Željko Horvatinčić -Gusakovec,u općini Gornja Stubica, […]
read more
21/03/2024

Poboljšajte svoju profitabilnost uzgojem uz Feed Efficiency

Krave koje daju više mlijeka koristeći manje hrane mogle bi pomoći farmerima mlijeka diljem svijeta u borbi protiv rastućih troškova hrane, koji ne pokazuju znakove smanjenja. Uzgoj prema boljoj učinkovitosti stočne hrane daje vam veće prihode. Osim toga, učinkovito korištenje hrane za životinje također ima pozitivan učinak na okoliš jer smanjuje emisije stakleničkih plinova i […]
read more
02/07/2023

Paint Horse

Napokon je krenulo i sa sjemenom pastuha, Nova genetik Križevci d.o.o , jedini je Centar u Hrvatskoj koji ima odobreni broj za uvoz sjemena pastuha, naš odobreni broj je: HR2004002 Ovog proljeća je bilo dosta posla, s tekućim i duboko smrznutim sjemenom pastuha. Bilo je dosta uspješnih osjemenjivanja kobila, veselimo se podmlatku. Ostvarili smo predivnu […]
read more
16/09/2022

U sklopu tehnološkog parka Križevci, otvara se novi laboratorij

U SKLOPU TEHNOLOŠKOG PARKA I RAZVOJNOG CENTRA KRIŽEVCI, FRANJE TUĐMANA 20, 48260 KRIŽEVCI, FIRMA NOVA GENETIK KRIŽEVCI D.O.O., USKORO OTVARA NOVI LABORATORIJ ZA PROIZVODNJU, ČUVANJE, SKLADIŠTENJE, IZVOZ, UVOZ TEKUĆEG I DUBOKO SMRZNUTOG SJEMENA PASA. OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE UPRAVE ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE CENTAR JE ODOBREN 26.04.2022. KAO CENTAR ZA SAKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE SJEMENA […]
read more
07/07/2022

Krave za pašu (Grazing cow)

(iskustva iz Novog Zelanda) U ovom načinu uzgoja mliječne krave proizvode mlijeko temeljeno na obroku gotovo isključivo od trave i krme. Kako se krave uglavnom drže i pasu vani, hrane se dodatcima na minimum. Učinkovitost proizvodnje i najniža cijena proizvodnje su glavni fokus. Cilj je maksimalni učinak, bilo da se radi o količini mlijeka ili […]
read more