image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
21/03/2024

„Pored izravnog financijskog interesa, uzgajivači također imaju neizravan interes za dobru učinkovitost stočne hrane. To je zato što ovaj indeks također govori nešto o održivosti upravljanja farmom. Krave koje učinkovito proizvode, dobro koriste oskudne sirovine za proizvodnju hrane za ljude.

 Osim toga, krave s visokom učinkovitošću hranidbe također imaju visoku učinkovitost dušika, što se prevodi u manje gubitke dušika po kg mlijeka. Nadalje, učinkovitost kojom se hrana za životinje pretvara u mlijeko također je izravno povezana s ugljičnim otiskom po kg mlijeka.

 Prerađivači mlijeka će se sve više fokusirati na ovaj indeks i financijski nagrađivati farme koje postižu dobre rezultate. Kroz ovaj razvoj, ekonomski značaj dobre učinkovitosti stočne hrane samo će se dodatno povećati.”

Bikovi sa visokim indeksom za CRV učinkovitost( CRV EFFICIENT)

HOLSTEIN-FRIES:

 1.FLAGSTONE +19%

2. ENDLESS+16%

3. CONCERT 15%

4.TORNADO +15%

5.FAST LINE +14%

SIMENTALCI:

  1. HOPFFEN +10%
  2. WORLDCUP +7%
  3. MAJO +6%
  4. HARIBO +6
  5. MAQNAUS +5%
Posted in: Blog