image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
07/06/2019

Uzgoj krava za A2 mlijeko

Uzgoj krava za A2 mlijeko U brojnim supermarketima diljem svijeta ( Velika Britania, Australija, Kanada, USA, Novi Zeland) može se kupiti mlijeko s oznakom A2. To je fantastična novost za ljude koji su alergični na kravlje mlijeko( imaju simptome netolerancije na laktozu) dok  sa A2 mlijekom nemaju nikakvih problema. Iako znanstvena potvrda ovih tvrdnji još […]
read more