image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
07/06/2019

Upotreba seksiranog sjemena

Iako je tehnologija seksiranog sjemena prisutna na našem prostoru već duže vrijeme i dalje se brojni uzgajivači pitaju da li je to vrijedna investicija a pogotovo zbog cijene koja je za mnoge proizvođače značajno veća od konvencionalnog sjemena.

Seksirano sjeme nudi mliječnim farmerima diljem svijeta priliku da povećaju genetski potencijal stada u kratkom vremenu, omogućujući da krave i junice otele ženske potomke visokih genetskih vrijednosti. Osjemenjivanje sa seksiranim sjemenom rezultirat će sa preko 90% i više ženske teladi. Svaka doza sexiranog sjemena  nudi više od 90% šanse za dobivanje ženskog teleta u odnosu na konvencionalno sjeme. Ukoliko želite zamijeniti neku elitnu kravu u svom stadu ili ako želite rapidno povećanje stada , u tom slučaju seksirano sjeme je fantastičan izbor. 

Korištenjem seksiranog sjemena postiže se brži genetski napredak, jer se u procesu seksiranja  biraju genetski najbolji bikovi , bikovi sa visokom plodnošću sjemena, sa laganim teljenjima, a osjemenjuju se životinje s  najvećim genetskim potencijalom u stadu za uzgoj krava sljedećih generacija većeg genetskog napretka.  Cilj ove strategije koja dobiva zalet u mliječnoj industriji je da se osjemenjuju  samo superiorne junice i krave, te ovaj pristup povećava proporciju zamjena koje dolaze od najboljih majki dostupnih na farmi. Ova strategija se fokusira na kvalitetu prije nego količinu  zamjenskih junica. Jako je važno .da se bez obzira da li želimo povećati stado ili zamijeniti postojeće krave sve potencijalne majke ne bi trebalo promatrati  jednako. Cilj je imati profitabilne krave koje donose više novaca zato što proizvode više mlijeka ili imaju visoke komponente , dobro iskorištavaju hranu, lako ostaju bređe , imaju manje zdravstvenih problema, te nema veterinarskih troškova.

Proizvodnja:

Sexirano sjeme proizvodi se metodom protočne citometrije,  ta specijalna vrlo skupa mašina ima mogućnost odvojiti spermije sa ženskim kromosomom (X) od spermija sa muškim kromosomom (Y), laserske zrake uništavaju muške( Y) kromosome koji su nešto lakši i oni odlaze u smeće, a ženski( X) koji su nešto teži odlaze u daljnji proces obrade. Ženski X kromosomi sadrže 2,8-7,5 % više DNA te su zbog toga teži i primaju više fluorescentne boje zbog čega ih laserska zraka propušta. Kompanija CRV upotrebljava najmodernije i najnaprednije mašine u ovom trenutku u svijetu, I na njima rade vrhunski stručnjaci .. Na žalost prilikom procesa protočne citometrije dolazi do dodatne manipulacije sjemenom te je njegova oplodna sposobnost nešto slabija a osim toga u svakoj dozi nalazi se samo 1 milijun do 2 milijuna progresivno pokretljivih spermija ( konvencionalno sjeme sadrži minimum 10 milijuna progresivno pokretljivih spermija).

Al.1. Seksirano sjeme proizvodi se metodom protočne citometrije

Sexirano sjeme  prolazi kroz postupak sortiranja u kojem više od 90% spermatozoida u dozi nosi ženski ‘X’ kromosom i samo manje od 10% sperme nosi muški ‘Y’ kromosom . Taj omjer omogućuje dobivanje prosječno 90% junica od doze seksiranog sjemena korištenih na farmi.

Prednosti seksiranog sjemena

Upotreba seksiranog sjemena ima vrlo veliku prednost za uzgajivače mliječnih goveda za maksimalno povećanje profita na farmi na nekoliko načina:

 • Zajamčena proizvodnja ženske teladi za zamjenu ili povećanje stada novooteljenom ženskom teladi
 • Proširenje svojeg stada vlastitim podmlatkom 
 • Nema potrebe za kupnjom ili uvozom junica
 • Poboljšanje biosigurnosti  na farmi ( ne dolaze nove životinje)
 • Smanjenje broja teških teljenja
 • Nema stresa za junice te kreće s laktacijom bez problema
 • Nema veterinarskih troškova
 • Junice lakše ponovo ostaju bređe
Slika 2 . Žensko tele dobivene od seksiranog sjemena na farmi Ivankovo (Osatina grupa)

Koncepcija upotrebom  seksiranog sjemena je otprilike 10-15% niža od korištenja konvencionalnog sjemena . Zato je od izuzetne važnosti pravilno rukovanje sjemenom i pravilan odabir životinja koje imaju redovite cikluse ( krave) ili junice i u pravo vrijeme tjeranja, sve to će  pomoći  da postignete najbolje moguće rezultate upotrebom seksiranog sjemena.

Preporuke kod osjemenjivanja:

 1. Pripremiti vodenu kupelj na temperaturi između 37 ° C – 38 ° C.
 2. Zagrijati pistolet stavljajući ga između odjeće na tijelu.
 3. Pomoću pincete podignuti i uzeti dozu sjemena iz spremnika te staviti u vodenu kupelj na 40 do 45 sekundi.
 4. Izvaditi pajetu iz vodene kupelji, obrisati i staviti u pistolet.
 5. Odrezati pajetu (± 1 cm) pod kutom od 90 ° (vodoravno) od vrha pistoleta
 6. Paziti da se pistolet ne ohladi
 7. Vrijeme između otapanja i osjemenjivanja ne smije biti duže od 5 min maximalno!
 8. Temeljito očistiti vulvu papirnatim ručnikom.
 9. Umetniti pistolet do kraja grlića maternice (roga), na ulazu u tijelo maternice, i isprazniti ga polako. Stavljanje sjemena na ispravno mjesto od vitalne je važnosti!

• Preporuka je da se sve junice i najbolje krave osjemenjuju se seksiranim sjemenom te je broj ženskog podmlatka veliki , pa se ostale krave mogu osjemeniti sjemenom tovnih pasmina, Od toga uzgajivači mogu profitirati jer mogu povećati svoj prihod od prodaje teladi u križanom uzgoju, križanci idu u tov. 

Iskustva s terena

O iskustvu sa upotrebom seksiranog sjemena razgovarali smo sa Franjom Maciček iz OPG Maciček iz Žabjaka kod Bjelovara, ( sad je nositelj gospodarstva sin Dejan Maciček), oni su primjer uzgajivača kojema nije teško izdvojiti veća financijska sredstva za vrhunsku genetiku. Na njihovoj farmi seksirano sjeme se koristi od kada je dostupno na našem tržištu.

Franjo je među prvima završio tečaj za umjetno osjemenjivanje goveda na vlastitom stadu, posjeduje vlastiti spremnik  te sam bira genetiku i sam osjemenjuje, a za probleme reprodukcije i druge zdravstvene probleme na farmi uvijek zove veterinare s kojima je u izvrsnim odnosima. Na farmi vrijedne obitelji Maciček rade složno 3 generacije. Na farmi ima 50 krava uglavnom  holštajn pasmine ali nešto i simentalske pasminete , oko 30 junica i 20 križanaca u tovu za meso.

Njihov godišnji prosjek štale iznosi oko 9.000 kg.mlijeka s 4,40% proteina  i 3,65 % mlj. masti.

Razina ovakve proizvodnje zahtjeva puno brige i puno posla“, priznaje farmer. „Visoka proizvodnja započinje izborom bika, sve bolji bikovi dolaze stalno a ja želim biti u mogućnosti koristiti najbolje bikove , zbog toga ne uzimam veću količinu sjemena, stalno uzimam nove najbolje bikove i genomske i progeno testirane.“

Sve junice osjemenjuje seksiranim sjemenom, dio krava osjemenjuje elitnim konvencionalnim sjemenom a oko 20% krava osjemenjuje tovnim pasminama. Iako je ovo seksirano sjeme kao i elitno u startu puno skuplje, ostale krave ( oko 20%) sa slabijom proizvodnjom osjemenjuje tovnim bikovima. ‘Veći prinos od križanaca  omogućava mi brzi povrat ulaganja u seksirano sjeme’, objašnjava on.

Slika 3: Dio obitelji Maciček sa studenticama iz Nizozemske i Hrvatske

Sličan primjer je i na farmi obitelji OPG Branko Marčeta, modernu farmu od 70 krava i oko 70 junica i 30 križanaca u tovu vode Jasna i Branko Marčeta .

Branko je također među prvima  završio tečaj za umjetno osjemenjivanje goveda , posjeduje vlastiti spremnik te sam bira genetiku i sam osjemenjuje, naravno za rješavanje reproduktivnih i drugih zdravstvenih problema koristi usluge vetereinara s kojima odlično surađuje.

Osjemenjuje junice isključivo seksiranim sjemenom a sve krave sjemenom tovnih pasmina i to tovnim belgijskim plavim govedom Tako u stadu stalno ima nove junice vrhunskog genetskog potencijala a od krava dobiva križance koji mu donose novac potreban za kupovinu skupog seksiranog sjemena.

Sl.4. Jasna i Branko Marčeta s predstavnicima firme CRV Nizozemska

Prema riječima veterinara Dr.vet.med. Karlo Dolanski  veterinara na velikim holštajnskim farmama kao što je Osatina grupa gdje imaju oko 6 000 grla holštajn goveda praksa upotrebe seksiranog sjemena je obavezna. Također se sve junice osjemenjuju isključivo seksiranim sjemenom, isplativo je potrošiti i do 4 doze po junici ako je potrebno, znamo da je vrijednost ženskog teleta u holštajn pasmini i do deset puta veća od muškog holštajnskog teleta. Ostale krave osjemenjuju se samo vrhunskim elitnim bikovima, pomno se bira bik i prati svaka uzgojna vrijednost kako bi se eventualno popravila određena svojstva. Oko 20% krava koje imaju slabiju proizvodnju ili neke druge probleme osjemenjuje se isključivo sjemenom belgijskog plavog goveda. Muški križanci ostaju u tovu te financijski nadoknađuju troškove skupog seksiranog sjemena.

Slika 5. Junice na farmi Ivankovo

Dr.sc.Ivanka Majić Balić

Posted in: Blog