image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
07/06/2019

TEHNOLOGIJA UZGOJA

Uzgojne vrijednosti bikova za sisteme s mliječnim robotima

dr. sc. Ivanka Majić-Balić

Nova genetik Križevci d.o.o.

67402_melkrobot

Upotreba robota za mužnju u proizvodnji sve je češća u svijetu a također i u Hrvatskoj, pa mnogi uzgajivači žele imati robot za mužnju na svojoj farmi.  Robot uvelike smanjuje troškove rada u staji, vrijeme i rad pri mužnji krava. Stoga od travnja 2015. svi bikovi holštajn pasmine u Nizozemskoj imaju ocjene uzgojnih vrijednosti za upotrebu mliječnog robota, dok će uskoro imati ih i simentalski bikovi.

Korištenje bikova s uzgojnim vrijednostima za sisteme mliječnog robota (SISTEMI MLIJEČNOG ROBOTA – SMR) predstavlja veliku pomoć uzgajivaču koji kreće s upotrebom mliječnog robota na svojoj farmi jer omogućuje „stvaranje“ krava s karakteristikama potrebnim za proizvodnju na ovaj način. Ključ je efikasnost – krave moraju doći same do robota, stoga je od izuzetne važnosti brzina kojom će se krave naviknuti na robota. Zbog toga su uzgojne vrijednosti za SMR vrlo važan alat u unapređenju uzgojnih ciljeva.

Uzgojne vrijednosti za mliječnog robota u CRV su:

  • Efikasnost mliječnog robota – kako je efikasna krava koja koristi SMR?
  • Interval mužnje – koliki je interval između 2 posjete SMR?
  • Prilagodba junice – koliko brzo se junice naviknu na SMR?
310-16-Artikel-Robot-ENG-infograph

Koje su prednosti korištenja uzgojnih vrijednosti za SMR pogledajmo u tri uzgojne vrijednosti i pogledajmo što one nude uzgajivačima mliječnih krava:

  • Učinkovitost mliječnog robota. Uzgojne vrijednosti za učinkovitost mliječnog robota su različite, a tablica 1 prikazuje koliko značajna ta razlika može biti. U primjeru smo pretpostavili farmu s prosječnom učinkovitošću robota. Ukupno vrijeme dostupnosti robota za krave je 20 h dnevno. Svi su ostali čimbenici u ovom primjeru isti. Ako su korišteni bikovi koji su rangirani 108 za učinkovitost robota, njihove će kćeri proizvoditi 0,18 kg dodatnog mlijeka po minuti. To je 216 kg dodatnog mlijeka dnevno i gotovo 79.000 kg dodatnog mlijeka po robotu godišnje. S prosječnom proizvodnjom od 30 kg mlijeka po kravi dnevno, možete čak musti 7 krava više s vašim postojećim SMR. Inače, ova uzgojna vrijednost predstavlja količinu kilograma mlijeka po  ukupnom vremenu provedenom u robotu po minuti. Ovo je vrijeme  mjereno između ulaska i izlaska iz robota, uključujući i tretman prije mužnje i tretman nakon mužnje itd. Kćeri bikova s visokom vrijednosti za  učinkovitošću SMR  proizvode više mlijeka po minuti  za vrijeme provedeno u robotu.  Važne osobine  s ovog aspekta su: 1) proizvodnja mlijeka, 2) brzina protoka mlijeka i 3)vrijeme utrošeno na  tretman prije i tretman poslije mužnje.
  • Interval mužnjepitanje je kako dobiti  krave koje će samostalno posjetiti robota? Uzgojne vrijednosti za interval mužnje mogu pomoći za uzgoj krava koje imaju učestalije posjete robotu. Bikovi s visokim uzgojnim vrijednostima za interval mužnje proizvode kćeri koje u prosjeku imaju kraće vrijeme između dva uzastopna posjeta robotu. Te krave imaju veću frekvenciju posjeta robotu dnevno. Robot uvelike smanjuje inpute rada u staji, vlastiti rad i vrijeme te radnu snagu na mužnji krava. Pitanje je također koliko je vremena prošlo između dva uzastopna, uspješna posjeta SMR? Krave koje posjećuju robota češće su u prednosti.  Krave s dužim intervalima mužnje (manje posjeta robota) moraju biti preuzeta češće. Uzgojne vrijednosti veće od 100 za interval mužnje rezultiraju kraćim intervalima između mužnje, odnosno to su krave koje posjećuju SMR češće.
  • Navikavanje junica na robot – pitanje je kako će se junice prilagoditi mužnji pomoću robota? To je važno znati, jer  može uštedjeti mnogo vremena. Koristeći bikove s visokim uzgojnim vrijednostima za navikavanje junica na mliječni robot može pomoći. Takvi bikovi stvaraju junice koje ubrzo poslije teljenja same od sebe idu na mužnju na robot. Njihove kćeri dolaze do konačnog intervala mužnje mnogo ranije. Pitanje je i koliko će se brzo junice prilagoditi robotu? U pravilu je razlika između  prosječnog intervala mužnje u razdoblju neposredno nakon teljenja (tjedan 1, 2 i 3) u usporedbi s kasnijim razdobljem u laktaciji (tjedan 10, 11 i 12). U prvom razdoblju, krave još nisu dobro upoznate sa robotom i razmaci između posjeta su dugački. Kasnije u laktaciji, one se navikavaju na robota i posjete su sve češće. Uzgojna vrijednost uzima u obzir razliku u proizvodnji mlijeka između oba razdoblja. Uzgojna vrijednost veća od 100  pokazuje da će se  konačni interval mužnje dostići znatno ranije od krava s nižim uzgojnim vrijednostima. Grafikon 1 prikazuje razlike po uzgojnim vrijednostima i postotak krava koje znatno brže dolaze do konačnog intervala mužnje. Uz uzgojne vrijednosti iznad 100, više od 50% junica  su postigle konačni interval mužnje u 3. tjednu nakon teljenja. Za bikove sa uzgojnim vrijednostima 92, ta brojka je samo 30%, dok za bikove s uzgojnim vrijednostima 108 vrijednost konačnog intervala mužnje pokazuje više od 60%.
Uzgojne vrijednosti9296100104108
Prosjek proizvodnje kćeri (kg mlijeka/min)1,441,531,621,711,80
Ekstra kg mlijeka u minuti-0,18-0,0900,090,18
Ekstra kg mlijeka po robotu/dnevno-216-1080108216
Ekstra kg mlijeka po robotu godišnje-78.889-39.445039.44578.889
Ekstra krave  po robotu (na bazi 30 kg mlijeka/dnevno)-7,2-3,603,67,2
Tablica 1. Uzgojne vrijednosti za učinkovitost mliječnog robota 
310-16-Artikel-Robot-ENG-graph
Grafikon 1. Razlike po uzgojnim vrijednostima i postotak krava koje znatno brže dolaze do konačnog intervala mužnje

Zaključak

Razlike su znatne i pokazuju da korištenje bikova s visokim uzgojnim vrijednostima za SMR omogućuje uzgoj junica i krava koje su dobro prilagođene za sustav automatske mužnje SMR.

Posted in: Blog