image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
16/09/2022

U SKLOPU TEHNOLOŠKOG PARKA I RAZVOJNOG CENTRA KRIŽEVCI, FRANJE TUĐMANA 20, 48260 KRIŽEVCI, FIRMA NOVA GENETIK KRIŽEVCI D.O.O., USKORO OTVARA NOVI LABORATORIJ

ZA PROIZVODNJU, ČUVANJE, SKLADIŠTENJE, IZVOZ, UVOZ TEKUĆEG I DUBOKO SMRZNUTOG SJEMENA PASA.

OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE UPRAVE ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE CENTAR JE ODOBREN 26.04.2022. KAO

CENTAR ZA SAKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE SJEMENA ŽIVOTINJA VRSTE PAS:

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ JE: HR 0000002

 • spermiogram
 • analize svježe sperme
 • procjenu otpornosti sperme
 • procjena oplodne sposobnosti sperme
 • krioprezervacija
 • transport tekućeg i duboko smrznutog sjemena
 • uvoz dss pasa
 • izvoz sjemena pasa

Upravljanje rasplođivanjem pasa predstavlja niz postupaka kojima se pospješuje uzgoj pasa na način koji omogućuje prevladavanje prostornih i vremenskih ograničenja te omogućuje dobivanje potomaka od dislociranih, bolesnih pa čak i mrtvih životinja. S obzirom na činjenicu da se odabir pasa za rasplod vrlo rijetko temelji na plodnosti i zdravlju, već je najčešće baziran na podrijetlu i eksterijeru, vlasnici pasa vrlo često očekuju, prilikom rasplođivanja od veterinara stručnu specijalističku pomoć.

Osim toga postoji čitav niz pasmina pasa koji su nesposobni, ne samo za prirodno parenje već i za fiziološki porođaj kao što su primjerice engleski i francuski buldozi pa je nerijetko potrebno unaprijed računati s elektivnim carskim rezom.

Za polučivanje ejakulata pasa potrebno je psa istrenirati što je postupak koji može trajati i nekoliko tjedana. U početku je potrebno koristiti kuju koja se tjera, a kasnije se može koristiti bilo koja kuja ili pak samo štapići natopljeni sekretom rodnice kuje u tjeranju. Uz vizualnu i olfaktornu stimulaciju, provodi se manualna fiksacija penisa psa koja omogućuje izražavanje spolnih refleksa i ejakulaciju. Psi se dosta razlikuju po intenzitetu libida i jačini spolnih refleksa pa neki vrlo brzo pozitivno reagiraju na manualnu stimulaciju,neovisno o prisutnosti kuje i pogodni su za uzimanje ejakulata, dok drugi oklijevaju i teško im je uzeti spermu čak i kad je pored njih kuja koja se tjera.

Prilikom svakog idućeg polučivanja ejakulata pasa neophodno je obaviti barem osnovnu pretragu sperme koja uz makroskopski i mikroskopski nalaz uključuje i okviran broj progresivno pokretljivih spermija. Ukoliko je potrebno provesti dodatne analize, preporuča se prvo osjemeniti kuju, a potom dalje analizirati ejakulat, jer produljeno izlaganje spermija sekretu prostate izvan ženskog spolnog trakta može dovesti do usporavanja motiliteta spermija i smanjiti njihovu oplodnu sposobnost (Kustritz Root, 2003.).
Postupanje se sa spermom pasa ne razlikuje bitno od postupaka koji se provode na spermi drugih vrsta domaćih životinja u smislu analiza, izrade spermiograma, dodavanja krioprotektora, postupaka dubokog smrzavanja, pohrane i trasporta do ciljane ženske životinje.

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, sperma pasa u kontejnerima s tekućim dušikom ne smije se miješati s biološkim materijalom podrijetla od drugih životinjskih vrsta i ne smije se čuvati, niti transportirati u kontejnerima u kojima se nalaze doze za osjemenjivanje drugih vrsta domaćih životinja. Ukoliko se za osjemenjivanje koristi rashlađena sperma tada ju je potrebno naručiti sukladno nalazu određivanja optimalnih plodnih dana, odnosno detekcije estrusa. Rashlađena bi sperma morala doputovati na odredište u roku od 24-48 h od polučivanja, a kuju bi trebalo što prije osjemeniti. Najčešća je praksa da se kuju osjemeni dvokratno, u razmaku od 48 h što se s aspekta zadovoljavajućeg postotka koncepcije pokazalo opravdanim i dostatnim. Pošiljku rashlađene sperme mora obvezno pratiti popratna dokumentacija s podatcima o zdravstvenom statusu psa od kojeg je uzeta sperma, detaljan spermiogram i podatci o veterinaru koji je uputio spermu.
Popratna dokumentacija je neophodna za izdavanje potvrde o osjemenjivanju temeljem koje se kasnije izdaju rodovnice štenadi nastale od takvog osjemenjivanja.

Ukoliko želimo kuju osjemeniti s duboko smrznutom spermom, tada je najbolje naručiti spermu čak i prije nego što se kuja počne tjerati. Naime, duboko smrznuta sperma koja se u promet stavlja u kontejnerima s tekućim dušikom može se trasportirati ili u jednokratnim kontejnerima ili pak u višekratnim kontejnerima za koje se plaća odgovarajući depozit. Neovisno o tome o kakvim se kontejnerima radi, ponekad je potrebno i više od tjedan dana od narudžbe do dolaska sperme. Osim toga, uobičajena je praksa da se dostave dvije doze, odnosno da se dostavi sperma pogodna za dva osjemenjivanja. Preporuka je da se koristi za dva različita ciklusa te da se između dva ciklusa pohrani u laboratoriju klinike koja će izvršiti osjemenjivanje. S obzirom na činjenicu da je teško predvidjeti optimalno vrijeme za osjemenjivanje na tako dugi rok, a i da dio sperme ionako mora biti pohranjen na klinici, idealno je doze sperme naručiti što prije. Jednako kao i s rashlađenom spermom, veoma je važno da s pošiljkom sperme stigne i sva popratna, već navedena dokumentacija.
Uz potvrdu o podrijetlu i zdravstvenom statusu psa te detaljan spermiogram, pošiljku duboko smrznute sperme mora pratiti i uputa za odmrzavanje i pripremu sperme za osjemenjivanje koja se često razlikuje i ovisi o laboratoriju koji je smrznuo spermu. Osim toga, s obzirom na činjenicu da pohranjena sperma traži dodatnu skrb i redovito dolijevanje tekućeg dušika, uobičajena je praksa da se za čuvanje sperme u laboratorijima plaća mjesečno ili godišnje određena svota koja pokriva trošak.

 • Pseća se sperma može koristiti kao svježa, rashlađena ili duboko smrznuta.
  Ukoliko se koristi kao svježa sperma, tada se mora upotrijebiti odmah po polučivanju, dok se rashlađena i duboko smrznuta sperma mogu pohraniti i koristiti onda kada je optimalno vrijeme za oplodnju.
 • Prije korištenja psa u rasplodu svakako se preporuča napraviti kompletan spermiogram, koji uz detaljne analize svježe sperme uključuje i procjenu otpornosti, odnosno oplodne sposobnosti sperme dotičnog psa na postupke hlađenja i dubokog smrzavanja
 • Umjetno osjemenjivanje kuja je postupak kojim se na umjetan način unosi sperma psa u spolne organe kuje. Ono se može provoditi sa svježom, rashlađenom i duboko smrznutom spermom (Cergolj i Samardžija, 2006.).
 • Umjetno osjemenjivanje sa svježom spermom je najraširenija i najjednostavnija metoda umjetnog osjemenjivanja kuja, a provodi se neposredno nakon polučivanja ejakulata. Vrlo se često provodi iz razloga što kuje često ne dopuštaju parenje odabranom mužjaku, mužjak nije sposoban samostalno izvršiti parenje ili je pak agresivan prema kuji. Umjetno osjemenjivanje svježom spermom u prednosti je pred prirodnim parenjem i zato, jer na taj način ipak izvršimo barem osnovnu pretragu ejakulata pa su i rezultati osjemenjivanja sigurniji. Sam postupak uključuje aplikaciju sperme u rodnicu kuje uz pomoć katetera i brizgalice. Starija literatura navodila je da je uz to potrebno podignuti stražnje noge kuje i držati ih u zraku do 10 minuta, no novija istraživanja su pokazala da to nije potrebno. Ključno za uspjeh umjetnog osjemenjivanja kuja je određivanje optimalnog vremena za osjemenjivanje (Kustritz Root, 2003.).

Gravidnost u kuja traje 58 do 72 dana.
Ukoliko nisu praćeni plodni dani i ne zna se kada je nastupila ovulacija vrlo je teško procijeniti kada će doći do štenjenja. Važno je znati da komercijalni progesteronski i ostali testovi koji se koriste u humanoj medicini te za ostale vrste domaćih životinja, ne mogu biti korišteni u dijagnostici gravidnosti kuja. Od kliničkih se metoda preporuča kombinacija palpacije trbuha i ultrazvuk s oko 25 dana pa nadalje (Johnston i sur., 2001.). Ukoliko je potrebno može se provesti i jednokratno RTG snimanje s oko 50-55 dana. Svrha ultrazvuka je utvrditi da se u kuji nalaze vitalni plodovi koji se normalno razvijaju, a svrha RTG pretrage ima za cilj utvrditi njihov točan broj i otkriti eventualne malformacije. Ukoliko je ultrazvučni nalaz uredan, RTG pretraga nije nužna, a uvijek se može odraditi i kasnije, ukoliko dođe do teškog porođaja i uspostavi se sumnja na zaostali plod. Nikako se ne preporuča višekratno RTG snimanje gravidnih kuja, jer može dovesti do poremećaja u razvoju plodova. Ukoliko treba pratiti razvoj plodova, puno je bolje koristiti ultrazvuk, slično kao u humanoj medicini.

Od laboratorijskih testova za dijagnostiku gravidnosti kuja koristi se komercijalni relaksin test iz krvi, koji je primjenjiv od 25. dana gravidnosti do termina porođaja. Uz to što je veoma skup, dodatni nedostatak mu je i što može dati lažno pozitivan rezultat u slučaju mrtvih plodova.


ZA SVE VAŠE UPITE STOJIMO NA RASPOLAGANJU:

Mob: +385 993088004,

Email: nova.gen131@gmail.com

www.novagenetik.hr

fb@novagenetik.hr

Posted in: Blog