image
Adresa:
Franje Tuđmana 20, Križevci
Telefon:
+385 99 308 80 04
e-mail:
nova.gen131@gmail.com
07/06/2019

Uzgoj krava za A2 mlijeko

U brojnim supermarketima diljem svijeta ( Velika Britania, Australija, Kanada, USA, Novi Zeland) može se kupiti mlijeko s oznakom A2. To je fantastična novost za ljude koji su alergični na kravlje mlijeko( imaju simptome netolerancije na laktozu) dok  sa A2 mlijekom nemaju nikakvih problema. Iako znanstvena potvrda ovih tvrdnji još nije 100% čvrsta brojni farmeri investiraju u uzgoj krava za A2 mlijeko.

C:\Users\Korisnik\Desktop\IMG-20170516-WA0001.jpg
Slika 1. A2 mlijeko u supermarketu u Kanadi , cijena 4,99 $ ! ( izvor Jasna Marčeta)

Koje su razlike između A1 i A2 mlijeka?

A1 i A2 su genetske varijante proteina beta kazeina različitih kemijskih struktura. Iako se razlikuju samo u jednoj aminokiselini A1varijanta probavlja se drugačije nego poželjna A2 varijanta u probavnom traktu čovjeka. Brojna istraživanja sugeriraju da postoji povezanost između konzumacije mlijeka koje potječe od krava s A1varijantom i bolestima suvremenog čovjeka kao dijabetes, kardiovaskularne bolesti, autizam, shizofrenija . Naime kod ovih bolesnika utvrđena je povišena razina   BCM-7.  Kada se probavlja A1beta- kazein (ali ne i A2 vrsta) oslobađa se beta-casomorfin7 (BCM-7), studije sve više upućuju na BCM-7 kao izvor problema.

Krave s A2/A2 genima proizvode A2 mlijeko, a krave s A1/A1 genima proizvode A1 mlijeko, a krave s A1/A2 genima proizvode mješovito mlijeko.

Slika2. Udio pojedinih frakcija u mlijeku ( Marija Špehar,Klemen Potočnik)

Kako se može dokazati da krava proizvodi A2 mlijeko?

DNA analizom, potrebno je uzeti uzorak dlake, krvi ili biopsijom uha moguće je determinirati da li životinja ima A2/A2 gen. Samo krave koje imaju A2/A2 gen mogu proizvesti A2 mlijeko.

Kako su nastale dvije genetske varijante kapa kazeina?

Nekada u prethistoriji krave su vjerojatno proizvodile samo A2 mlijeko, ali je tijekom vremena došlo do mutacija i nastala je A1 varijanta.

Koliko krava proizvodi A2 mlijeko?

Frekvencija A2 gena u HF populaciji je oko 55%, kod simentalske populacije taj broj je oko 50%, kod Jersay pasmine oko 80%, a pasmina Guernsay  daje gotovo 100 % A2 mlijeko,  primitivne azijske i afričke pasmine daju također A2 mlijeko znači ovisi o pasmini. ( humano mlijeko i kozje mlijeko je isključivo A2 mlijeko)

Ako želimo dobiti  kravu sa A2/A2 genskom varijantom moramo križati  0,55 x0,55  u HF populaciji .U stadu u pravilu već postoji  30% krava koje su proizvođači A2 mlijeka. 

Slika 3. Jersay pasmina: DJ Impuls Violet VG 85 (Majka bika Verdi P )

Kako možemo uzgojiti krave za A2 mlijeko?

Upotrebom bikova sa A2/A2 genima. 

(Svi CRV bikovi imaju rezultate DNA analize na beta kazein)

Da li je sigurno da određena krvna linija prenosi A2/A2 na potomstvo?

Sa bikovima koji prenose A2/A2 gene postoji vrlo velika vjerojatnost da će njegovi sinovi i kćeri kao i unuci imati A2 /A2 gene.

Koliko dugo treba da stado proizvede A2 mlijeko?

Zahvaljujući DNA analizi moguće je već za 2-3 godine imati stado koje proizvodi A2mlijeko. Kada se DNA analizom napravi selekcija krava koje imaju samo A2/A2 gene može se krenuti  sa proizvodnjom A2 mlijeka. U stadu u prosjeku već 30% krava ima A2/A2gene, a kad se krave koje imaju A1/A2 mlijeko osjemene sa A2/A2 bikovima dobit će se A2 mlijeko u prvoj ili drugoj generaciji. Tada se iz farme mogu odstraniti krave sa A1/A1varijantom i ostaje čista farma za proizvodnju A2 mlijeka.

Da li uzgoj krava za A2 mlijeko ima nekih negativnosti?

Koliko je danas poznato ne postoji nikakva razlika u uzgoju krava za A2/A2 ili za neke druge uzgojne vrijednosti. Što znači da proizvođači mlijeka mogu uključiti A2/A2 kao neovisnu osobinu u svoj uzgojni cilj.

Što će se dogoditi sa A1/A1 bikovima?

Nema nikakvih promjena za bikove koji nose A1/A1 gene. A2 mlijeko se preporučuje za mali postotak ljudi koji su alergični na kravlje mlijeko. Dok većina ljudske populacije konzumira A1 mlijeko bez ikakvih problema. Tako da za bikove A1/A1 i dalje ostaje ogromno tržište diljem svijeta.

Bikovi s A2/A2 beta kazeinom u ponudi Nove Genetik Križevci:

HF:Danno, Finder, Skyfall, Bravo, Chuck, Galore, Sidekick, Nova PP,

SIM: Inkognito, Herz, Vlado, Web, Willenberg, Worldcup, Mint, Varta, 

Monbelijard: Heron,

Brown swiss: Split , Vivid, Harrison

Jersay: Verdi P

C:\Users\Korisnik\Desktop\IMG-20170516-WA0002.jpg
Posted in: Blog